Pytanie
Mąż zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r. Żona prowadzi działalność gospodarczą - zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. We wrześniu 2012 r. urodziła bliźniaki. Od 6 września 2012 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Po wykorzystaniu 14 tygodni, które upływają 13 grudnia 2012 r. - rezygnuje z powyższego urlopu. Natomiast mąż - ojciec dzieci składa wniosek do swojego pracodawcy o możliwość korzystania z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, który trwałby do maja 2012 r. - 37 tygodni.
Czy pracodawca męża może odmówić prawa do dalszego urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka?
Czy umowa rozwiąże się z dniem 31 grudnia 2012 r. czy zostanie przedłużona do ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego?
W przypadku rozwiązania umowy o pracę zasiłek macierzyński jest płatny do ukończenia 37 tygodni tj. do maja 2012 r.