Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w 2012 r. opodatkowana na ryczałcie, w 2013 r. PKPiR). Według CEIDG nie zajmuję się pośrednictwem finansowym. W 2012 r. podpisałam umowę pośrednictwa finansowego polegającą na udostępnieniu własnych środków finansowych firmie zewnętrznej, zajmującej się udzielaniem pożyczek, w zamian za co otrzymam wynagrodzenie w wysokości wcześniej ustalonego procenta od użyczonej kwoty.
Na jakim druku zeznania powinnam wykazać kwotę uzyskanego wynagrodzenia?
Czy mogę opodatkować wynagrodzenie w swojej działalności, jeżeli dodam PKD dotyczące świadczenia usług pośrednictwa finansowego do swojego CEIDG?
Jeżeli istnieje możliwość opodatkowania wynagrodzenia we własnej działalności gospodarczej to jaką stawkę ryczałtu powinnam zastosować?