Pytanie
Spółka (pracodawca) zawarła z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu wykonywania czynności księgowego (pomoc prawna oraz kary z k.k.s.). Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy pracownicy spółki oraz nowe osoby. Wszyscy pracownicy, czyli nie tylko księgowi, ale również np. recepcjonista informatycy itp. Ubezpieczenie jest ważne przez rok od sierpnia do sierpnia, natomiast wpłata składki przez pracodawcę nastąpiła 15 października.
Czy taka polisa rodzi przychód po stronie pracownika podlegający opodatkowaniu i składkom ZUS, a jeżeli tak, to od kiedy - sierpnia, czy października?
Jeśli powstaje przychód po stronie pracownika, to jak należałoby go obliczyć - skoro dotyczy wszystkich pracowników obecnych i nowo zatrudnionych w tym okresie, a ponadto księgowych i nieksięgowych?