Pytanie
W 2007 r. sprzedano nieruchomość nabytą w 2003 r. Przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczony został w części na spłatę kredytu (dotyczącego sprzedawanej nieruchomości), a w części na zakup nowej nieruchomości mieszkalnej nabytej w 2008 r. (pozostała cześć sfinansowana została kredytem). W latach 2004-2007 sprzedający nieruchomość korzystali z "ulgi odsetkowej". Po sprzedaży zostało złożone oświadczenie, iż w ciągu 2 lat przychód uzyskany w 2007 r. przeznaczony zostanie na cel mieszkaniowy.
Czy można uznać, ze ten cel został zrealizowany poprzez spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na spłatę sprzedanej w 2007 r. nieruchomości?
Czy można uznać, ze ten cel został zrealizowany poprzez spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na spłatę zakupionej w 2008 r. nieruchomości (w okresie do 2009 r., czyli 2 lat od daty sprzedaży)?
Czy istnieje jakaś możliwość "oddania" ulgi odsetkowej za lata 2004-2007, aby można było uznać spłatę kredytów jako realizacja celów mieszkaniowych?