Pytanie
Podatnik VAT rozliczający się na PKPiR świadczy usługi doradcze techniczne dla firmy z kraju spoza UE. Przed rejestracją działalności podatnik spotkał się z kontrahentem zagranicznym w celu określenia warunków współpracy i w związku z tym poniósł koszty związane z podróżą do kraju kontrahenta (bilety lotnicze, noclegi, wyżywienie). Kontrahent zagraniczny zgodził się na obciążenie go ww. kosztami.
Jednym z ustaleń dotyczących współpracy jest rozliczanie usług na koniec każdego miesiąca. Po pierwszym miesiącu działalności podatnik wystawi fakturę za świadczone usługi. Ponadto zamierza w tym samym dniu jednorazowo wystawić fakturę o treści: "koszty organizacji współpracy z kontrahentem", również jako "np" - traktując w/koszty analogicznie, jak powszechne obciążanie kontrahentów za koszty dojazdu do klienta (czyli jako ściśle powiązane ze świadczonymi usługami).
Czy faktura o takiej treści będzie poprawna?
Czy termin jej wystawienia ostatniego dnia pierwszego miesiąca działalności będzie poprawny?
Czy podatnik powinien zaliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności do kosztów uzyskania przychodów?