Pytanie
Jesteśmy spółką jawną (pełne księgi). Podpisaliśmy umowę z licencjodawcą z Hiszpanii na używanie znaku towarowego na naszych produktach. Umowa licencyjna posiada zapis, w którym zobowiązuję naszą spółkę do okresu wyprzedaży po zakończeniu umowy, a następnie nakazuje zniszczenie towarów, które posiadają znak towarowy i nie zostały sprzedane. Działając zgodnie z ustaleniami, po zakończeniu umowy dokonaliśmy wyprzedaży towarów licencyjnych, a pozostały towar, którego nie udało się sprzedać będzie poddany utylizacji za pośrednictwem specjalnej firmy. Przed przekazaniem towaru do utylizacji, zostanie on "przedziurkowany", aby nie nadawał się do dalszej odsprzedaży. Po odebraniu i zniszczeniu towaru przez firmę utylizacyjną i wystawieniu KPO (kartę przekazania opadów), zostanie sporządzony protokół LT.
Czy naliczamy VAT należy, poprzez wystawienie faktury wewnętrznej?