Pytanie
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą miał obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej, skorzystał też z refundacji części kosztów wydatkowanych na zakup kasy fiskalnej, czyli tzw. ulgi za zakup kasy fiskalnej. Kasę tą użytkował przez okres 5 lat. W trakcie dokonywania czynności związanych ze sporządzeniem protokołu z odczytu zawartości kasy fiskalnej ustalono, że podatnik nie dokonywał obowiązkowych przeglądów technicznych.
Czy w związku z tym powinien zwrócić do urzędu skarbowego wykorzystaną ulgę za zakup kasy fiskalnej?
Czy po 3 latach użytkowania nie powinno się względem podatnika wyciągać z tego tytułu konsekwencji?