Pytanie
Podatnik (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług medycznych. Siedziba przedsiębiorstwa podatnika znajduje się w miejscowości X, z której podatnik dojeżdża do miejscowości Y, by w miejscowości Y wykonywać działalność w ramach podpisanego kontraktu z NFZ.
W listopadzie 2011 r. wykupił z leasingu samochód osobowy (leasing zawarty na działalność gospodarczą). Podatnik dokonał wykupu samochodu jako osoba fizyczna. Od grudnia 2011 r. podatnik ewidencjonuje korzystanie z samochodu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.
Czy dojazdy, wykazywane w ewidencji przebiegu pojazdu, z miejscowość X do miejscowość Y, stanowią koszt uzyskania przychodu?
Czy podatnik postępuje prawidłowo, wykazując wyjazdy służbowe (dojazdy z miejscowość X do miejscowości Y), w ewidencji przebiegu pojazdu?