Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą, na którą składa się świadczenie usług marketingowych oraz produkcja i handel, która może być opodatkowana ryczałtem. Jako, że usługi marketingowe nie mogą być opodatkowane ryczałtem rozliczam się na zasadach ogólnych. W połowie roku zamierzam zrezygnować z usług marketingowych i prowadzić tylko produkcję i handel, która może być opodatkowana ryczałtem.
Co musi się wydarzyć abym mógł z tego opodatkowania skorzystać?
Czy skoro już raz wybrałem w tym roku opodatkowanie ogólne to nie mogę wrócić do ryczałtu?
Czy jak zamknę tą działalność i otworzę z dniem następnym nową to będę mógł być na ryczałcie?