Pytanie
Dnia 10 marca 2013 r. spółka zapłaciła zaliczkę na usługę, która stanowić będzie dla nas import usług. W deklaracji VAT-7 za marzec spółka wykaże z tego tytułu VAT należny.
Czy mamy prawo do odliczenia z tego tytułu VAT naliczonego, jeżeli zgłoszenie VAT-R/UE złożyliśmy do urzędu skarbowego dopiero 26 marca, podając przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania czynności unijnych na 27 marca?