Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca ze zwolnienia podmiotowego, 27 stycznia otrzymała zaliczkę na świadczone usługi budowlane. Od 1 lutego zrezygnowała ze zwolnienia i zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT. Po dacie rejestracji dokonywała zakupów materiałów do realizacji usługi ze środków z zaliczki. Od zakupów odliczono VAT. Z końcem lutego wystawiono fakturę VAT za usługę, całość sprzedaży opodatkowano VAT, a wartość do zapłaty pomniejszono o zaliczkę.
Czy prawidłowo udokumentowano sprzedaż?
Czy można było odliczyć cały VAT od zakupu materiałów?