Pytanie
Zajmuję się pośrednictwem w zakresie sprzedaży części samochodowych. Otrzymałam od firmy, dla której świadczę usługi sprzedaży fakturę potwierdzającą poniesienie kosztów w zakresie dzierżawy lokalu, opłaty za media, wsparcia sprzedaży i windykacji należności. Obowiązuje mnie 10-dniowy termin płatności.
Czy w ewidencji VAT taką fakturę ujmuję w 2 terminach, tj. dzierżawę i media wg terminu płatności, a pozostałe wydatki wg daty wystawienia faktury?
Czy może całość powinnam ujmować w jednej dacie (jeżeli tak, to która data będzie prawidłowa)?