Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niebędąca podatnikiem VAT, nabyła usługę polegającą na reklamie firmy w Internecie. Otrzymała za tą usługę fakturę od firmy ze Szwajcarii (wystawioną po polsku) ze stawką 0%. Przy zamawianiu usługi firma polska nie była świadoma, że otrzyma fakturę od kontrahenta zagranicznego. Uzyskała informację, że powinna zrobić rejestrację VAT-R zaznaczając pozycję 61 oraz złożyć deklaracje VAT-9M i zapłacić podatek.
Czy dla takiej rejestracji VAT-R konieczna jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł (jedne osoby w US twierdzą, że nie, a inne że tak i bez opłaty nie chcą tego przyjąć)?