Pytanie
W 2001 r. wybudowałem budynek mieszkalno-usługowy, od części usługowej odliczyłem VAT naliczony i przekazałem tę część do używania na potrzeby działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT). Czy gdybym w 2012 r. wybrał "powrót" do zwolnienia z podatku od towarów i usług (podatnik VAT zwolniony), to czy będę musiał korygować odliczenie VAT w zakresie, w jakim odliczyłem od wytworzenia (budowy) przedmiotowej części budynku?
Czy następnie już jako podatnik VAT zwolniony, dokonując likwidacji firmy, wystąpią jakiekolwiek obowiązki w zakresie VAT dotyczące niniejszej części budynku (przy której wytworzeniu odliczono VAT naliczony i wykorzystywano na potrzeby działalności najpierw w latach 2001-2012 jako podatnik VAT czynny, a następnie np. w 2013 r. jako podatnik VAT zwolniony)?
Proszę o szczegółowe uzasadnienie wraz z przytoczeniem aktualnego stanowiska Ministerstwa Finansów.