Pytanie
Zgromadzenie wspólników w listopadzie 2007 r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, poprzez ustanowienie nowych udziałów. W dniu podjęcia uchwały został zapłacony PCC. Część udziałów niestety nie została opłacona, w związku z tym w styczniu 2008 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały z listopada 2007 r. nadając nowe brzmienie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, dotyczące podniesienia kapitału zakładowego o kwotę niższą niż ustalona we wcześniejszej uchwale. Sąd odmówił rejestracji kapitału zgodnie z uchwałą ze stycznia 2008 r. Spółka musi ponownie podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości zgodnej z uchwałą z listopada 2007 r.
Czy zmiany umowy spółki poprzez "korekty" uchwał powodują za każdym razem powstanie obowiązku w PCC?
Czy spółka postąpiła właściwie opłacając PCC tylko od pierwszej uchwały o podwyższeniu kapitału, następne uchwały traktując jako korekty?
Czy urząd skarbowy ma prawo żądać opłaty PCC od aktu związanego ze zmianą treści uchwały z listopada 2007 r.?
Wprawdzie nie ma to wpływu na PCC, ale dodam, że podniesienie kapitału z listopada nie zostało zarejestrowane w sądzie.