Pytanie
Obiekty przedsiębiorstwa położone są wzdłuż drogi gminnej na terenie wsi. Jeden z obiektów (hala magazynowa) oddzielony jest od pozostałych nieruchomościami należącymi do innych osób. Zamierzamy wybudować chodnik łączący halę z pozostałą częścią przedsiębiorstwa. Chodnik znajdować się będzie na gruncie należącym do gminy. Całość przychodów podlega opodatkowaniu VAT.
Czy podatek naliczony za wykonane prace przy budowie chodnika będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego?
Czy przekazanie chodnika (wykonanych prac) na rzecz gminy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem należnym?