Pytanie
Co oznacza stwierdzenie z art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym: "w stosunku do których przysługiwało podatnikowi (...) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) (...) i do których nie miał zastosowania art. 86 ust. 7 ustawy zmienianej"?
Podatnik zawarł przed 1 stycznia 2011 r. mowy leasingowe na samochody ciężarowe (według homologacji) i odliczał od rat leasingowych 100% VAT na podstawie wyroku ETS w sprawie Magoora. Jednak gdyby tego wyroku nie było, miałby zastosowanie art. 86 ust. 7.
Czy wobec tego po zarejestrowaniu umów w urzędzie skarbowym będzie możliwe odliczanie 100% VAT od rat leasingowych?