Pytanie
Pracownik zatrudniony jest od 2 stycznia 2012 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony. Z dniem 28 czerwca 2013 r. zostało podpisanie porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy i umowa o pracę zmieniła swój okres trwania, z umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2013 r.
Czy od 1 stycnia 2014 r. pracodawca musi znowu podpisać z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, czy może zawrzeć umowę o pracę na czas określony, np. na rok?