Pytanie
Pracodawca zamierza zwolnić pracownicę po powrocie z urlopu wychowawczego. Pracownica jest zatrudniona na pełny etat od listopada 2009 r. na czas nieokreślony. Urlopu wychowawczego udzielono od kwietnia 2011 r. do kwietnia 2014 r. Pracownica poprosiła jednak o wcześniejszy powrót od maja 2013 r. na co pracodawca wyraził zgodę. Jednak ze względu na słaby sezon, konieczne jest ograniczenie zatrudnienia na kilka miesięcy. Liczba pracowników na umowę o pracę jest bardzo zmienna (powyżej 20 pracowników lub poniżej 20 pracowników).
Czy pracodawca może zwolnić taką osobę?
Jeżeli tak, to kiedy pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy przy zwolnieniu jeśli:
a) liczba pracowników na dzień wręczenia wypowiedzenia wynosi powyżej 20, ale na dzień zakończenia wypowiedzenia już poniżej,
b) liczba pracowników na dzień wręczenia wypowiedzenia wynosi poniżej 20, ale na dzień zakończenia wypowiedzenia już powyżej,
c) jaką podstawę prawną należy wpisać na świadectwie pracy?
Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca bez gody pracownicy?
Ile czasu ma pracownica na złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy?
Czy pracodawca musi wyrazić na to zgodę?
Jako przyczynę zwolnienia na wypowiedzeniu pracodawca zamierza podać likwidację stanowiska pracy.