Pytanie
Nastąpiła likwidacja zakładu budżetowego w celu przekształcenia w sp. z o.o. (spółka przejęła prawa i obowiązki zakładu budżetowego - ciągłość działalności, tylko zmiana osobowości prawnej). Do końca marca 2011 r. istniał zakład budżetowy.
Czy mogę rozliczyć stratę zakładu budżetowego z 2009 r. w CIT-8 za 2011 r. spółki?
Zakład budżetowy miał zgłoszoną uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Do końca 2011 r. zaliczki były płacone w tej samej wysokości przez spółkę co przez zakład.
Czy powinno zostać złożone w terminie obowiązującym do 20 stycznia zawiadomienie o wyborze uproszczonej formie wpłacania zaliczek?