Pytanie
Zakład Usług Komunalnych został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej, co oznacza, iż spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością wskazanego samorządowego zakładu budżetowego z dniem 1 kwietnia 2011 r. - uległ zmianie NIP i REGON, nie uległ zmianie numer rachunku bankowego zakładu ani jego dane adresowe i numery telefonów.
Czy mogę złożyć jeden CIT-8 za cały 2011 r.?
Czy mogę rozliczyć stratę zakładu budżetowego z 2009 r. w CIT-8 za 2011 r. sp. z o.o.?
Zakład budżetowy miał zgłoszoną uproszczoną formę wpłacania zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych. Do końca 2011 r. zaliczki były płacone w tej samej wysokości przez spółkę co zakład budżetowy.
Czy należy złożyć w terminie obowiązującym do 20 stycznia zawiadomienie o wyborze uproszczonej formie wpłacania zaliczek przez spółkę?