Pytanie
W 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna prowadzi działalność handlową. Sprzedaje towary, za które nie zapłaciła jeszcze swojemu dostawcy. W związku z tym, że opóźnienie w płatnościach wobec dostawców na dzień 31 grudnia 2013 r. przekroczą 30 dni od wyznaczonego na fakturach terminu płatności, po stronie wspólników będących komplementariuszami wystąpi obowiązek korekty kosztów. Akcjonariuszy płacących podatek od dywidendy opisana korekta nie dotyczy.
Czy w związku z tym że od 2014 r. planowane jest objęcie SKA podatkiem CIT, możliwe będzie zaliczenie do podatkowych kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowo-akcyjnej w 2014 r. przeterminowanych powyżej 30 dni zobowiązań zapłaconych w 2014 r.?