Pytanie
W jaki sposób w praktyce zmienią się zasady naliczania dodatkowego urlopu wypoczynkowego na podst. art. 19 ust. 1 u.r.o.n. w związku z nowelizacją ustawy?
Czy nadal będzie obowiązywać zasada, że osoba, która będzie miała znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabędzie po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności, czy będzie miała prawo do tych 10 dni już od dnia przedłożenia nam zaświadczenia?
Przykład:
Osoba zatrudniona (pełnosprawna) przedstawiła pracodawcy zaświadczenie o zaliczeniu jej do znacznego stopnia niepełnosprawności z dniem 13 czerwca 2011 r., ale dostarczyła to orzeczenie w dniu 22 czerwca 2011 r. W myśl poprzednich zapisów ustawy miałaby prawo do 10 dodatkowych dni urlopu w dniu 12 czerwca 2012 r. (po przepracowaniu roku z tym uprawnieniem).
Czy po nowelizacji przepisów pracodawca powinien badać rok przepracowany od 22 czerwca 2011 r. (czyli prawo do urlopu nabędzie w dniu 21 lutego 2012 r.), czy ma ona prawo do tego urlopu już w dniu dostarczenia nam zaświadczenia, czyli 22 czerwca 2011 r.?
Czy przy ustalaniu tego prawa do urlopu wg nowych i starych zasad jest jaki "okres przejściowy" stosowania tych przepisów – tzn. czy ma dla nas znaczenie, że data orzeczenia (dostarczenia orzeczenia) jest przed, czy po 1 czerwca 2011 r.?