Pytanie
Spółka prowadzi sprzedaż wysyłkową książek, do 2013 r. na fakturze w osobnej pozycji były wykazywane pozycje wydawnicze, a osobno była naliczana opłata za przesyłkę, tak więc na fakturze znajdowała się książka w stawce 5% (bo posiadała ISBN) oraz opłata za przesyłkę w 23% VAT.
Czy po nowelizacji przepisów ustawy o VAT spółka ma obowiązek doliczania kosztów przesyłki do pozycji wydawniczej i fakturowania tego jedną pozycją jako "Książka wraz z przesyłką" w stawce 5% VAT?
Czy możliwe jest pozostanie przy poprzednim sposobie fakturowania np. w oparciu o wewnętrzny regulamin spółki?
Przy tak dużej ilości przesyłek i zróżnicowanej za nie opłacie w zależności od tego ile produktów jest w przesyłce bardzo problematycznym byłoby przyjęcie jednej wartości za przesyłkę jednej książki.