Pytanie
Spółka zajmująca się wydawaniem podręczników do nauki języka angielskiego rozszerza działalność o usługi deweloperskie. W zgłoszonym do sądu PKD mieści się PKD 41 "usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków". Spółka raczej będzie korzystała z usług podwykonawców ale niewykluczone, że okresowo będzie zatrudniała pracowników.
Czy PKD, które na ten moment jest zgłoszone do sądu wystarczy czy należałoby rozszerzyć zakres PKD o wyszczególnienie usług jakie wiążą się z budową mieszkań?