Pytanie
Jesteśmy firmą produkującą kostkę brukową za pośrednictwem maszyny produkcyjnej używaną na podstawie umowy dzierżawy. W okresie zimy koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych oraz remontów maszyny są wkalkulowane w planowany koszt wytworzenia wyrobów gotowych. Natomiast w roku bieżącym właściciel nieruchomości i maszyny produkcyjnej przeprowadza w okresie zimy inwestycję, a mianowicie wymienia maszynę i przeprowadza ulepszenie hali. Na podstawie umowy z właścicielem nasza firma ma udostępnić energię elektryczną, wodę oraz 9 pracowników, którzy będą uczestniczyć przy montażu urządzeń.
Czy w związku z powyższym poniesione koszty związane ze wsparciem inwestycji właściciela winniśmy zarachować w inwestycję w obcym środku trwały?
Nadmieniam, że nasza firma nie będzie współwłaścicielem środka trwałego w części poniesionych nakładów, a jedynie mamy zapewnienie ze strony właściciela, że czynsz dzierżawy maszyny i nieruchomości nie ulegnie zmianie ze względu na udział naszej firmy w montażu.
Czy w związku z powyższym winniśmy zarachować poniesione wydatki na rozliczenia międzyokresowe, które będziemy proporcjonalnie zarachowywać w koszty bieżące w okresie obowiązywania niepodwyższonego czynszu za dzierżawę maszyny oraz nieruchomości?