Pytanie
Firma otrzymała od kontrahenta zagranicznego za zakup części do maszyny (całość inwestycji będzie wynosić 165.000 euro). Firma otrzymała dokumenty zatytułowane REQUEST FOR PAMENT NO: 201305AZ268 downpayment invoice na kwotę 49.500 euro.
Czy taki dokument powinniśmy potraktować jako fakturę i taką część wykazać w deklaracji VAT-7 jako zakup środka trwałego z kraju UE?
Na dokumencie podany jest adres firmy, NIP oraz czego dotyczy. Stricte nie ma tylko adnotacji, że jest to INVOICE.
Nie wykazaliśmy takiego dokumentu w deklaracji VAT?
Czy powinniśmy dokonać korekty?
Nie mamy również informacji, że po dokonaniu wpłaty za całość inwestycji, tj. 165.000 euro, otrzymamy fakturę na taką kwotę?