Pytanie
Osoba prowadząca działalność gospodarczą składkę za luty 2012 r. opłaciła po terminie i za ten jeden miesiąc została wyłączona z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Czy ta osoba ma prawo do zasiłku, jeśli w maju 2012 r. (przed upływem 90 dni od ponownego objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) staje się niezdolna do pracy w wyniku choroby?
Okres przerwy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nie był dłuższy niż 30 dni, a podstawę zasiłku ustala się w oparciu o podstawy wymiaru składek za marzec 2012 r. i kwiecień 2012 r.