Pytanie
Nasza firma zakupiła w 2005 r. działkę. Z aktu notarialnego nabycia i z wypisu do rejestru gruntów z okresu zakupu powierzchnia działki wynosi 0,4459 ha. Obecnie burmistrz wydał decyzję zwiększającą wysokość podatku od nieruchomości, gdyż w międzyczasie starostwo przeprowadziło inwentaryzację i okazało się że powierzchnia wynosi 0,4531 ha. Nasz firma nie wiedziała o takiej zmianie, w księgach wieczystych nadal jest zapis odnoszący się do poprzednio ustalonej powierzchni.
Czy burmistrz słusznie zwiększa nam podatek za lata poprzednie?