Pytanie
Organ nadzoru budowlanego otrzymał pismo z kancelarii prawnej, w którym zwrócono się z prośbą o udzielenie informacji na temat obiektów znajdujących się na terenie powiatu X, które objęte są kontrolą ze względu na dużą powierzchnię (lista obiektów, podanie nazw firm oraz ich adresów). Kancelaria powołuje się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Czy organ może udostępnić kancelarii prawnej informacje, o które wnioskuje?