Pytanie
Czy mężczyzna, który urodził się w październiku 1950 r. będzie miał prawo do emerytury (kiedy osiągnie wiek emerytalny 66 lat) legitymując się 20 letnim okresem składkowym w Polsce i 20 letnim okresem składkowym w Niemczech (otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w tamtejszym UP). Od powrotu do Polski nie pracuje - jest tylko zarejestrowany w UP w Polsce jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. W Polsce ma ustalony kapitał początkowy tylko za okres 20 lat pracy w Polsce.
Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech należy wliczyć do kapitału początkowego (było to ok.20 lat do lipca 2000 r.)?