Pytanie
Do dnia 31 sierpnia 2013 r. mam powierzone stanowisko wicedyrektora szkoły. Od dnia 30 sierpnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wójt powierzył mi pełnienie obowiązków dyrektora w związku z odejściem na emeryturę poprzednika. Dnia 23 kwietnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora, który wygrałam i który uchwałą został zatwierdzony przez organ prowadzący.
Jak w chwili obecnej wygląda moja sytuacja?
Czy w dalszym ciągu jestem wicedyrektorem p.o. dyrektora do dnia 30 czerwca i dopiero od 1 lipca dyrektorem? Ile lat będzie trwała moja kadencja 5 czy 4?
Czy wliczony będzie w niej okres 10 miesięcy p.o. dyrektora?