Pytanie
Jeden ze wspólników spółki cywilnej chce znieść odpłatnie współwłasność nieruchomości na rzecz drugiego wspólnika. W tym celu dokonaliśmy wyceny nieruchomości. Przeniesienie współwłasności odbędzie się po cenie rynkowej wg wyceny. Zakupu nieruchomości dokonaliśmy w 2007 r. Na nieruchomość składa się grunt z budynkiem wykorzystywanym do działalności usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zakupu dokonaliśmy od osoby fizycznej na podstawie aktu notarialnego. Osoba fizyczna nie była podatnikiem VAT, w związku z tym przy zakupie nie wystąpił VAT. Budynek jest amortyzowany od 2007 r. i służył do działalności opodatkowanej. W czasie użytkowania ponieśliśmy drobne nakłady na remont budynku, ale nie przekraczały one 30% wartości.
Czy odpłatna czynność zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu VAT? Jeżeli tak, to kto wystawia fakturę VAT - spółka czy wspólnik, który znosi współwłasność?
A może wystawia się tylko fakturę wewnętrzną dla potrzeb VAT?
Czy zniesienie współwłasności gruntu z budynkiem w tym przypadku korzysta ze zwolnienia z VAT?