Pytanie
Firma dokonała modernizacji środka trwałego w trakcie roku sprawozdawczego np. w lipcu 2012 r. Wartość modernizacji zwiększyła wartość początkową, a co za tym idzie wydłużyła okres jego ekonomicznej użyteczności.
Czy odpisy amortyzacyjne wg zmienionego okresu ekonomicznej użyteczności należy naliczać od miesiąca dokonanej modernizacji, czy też zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości powinno to nastąpić od początku następnego roku obrotowego, czyli od 2013 r.?
Jak postąpić w przypadku, gdy amortyzacja naliczana jest dla środka trwałego wg okresu ekonomicznej użyteczności od wartości netto (np. w przypadku modernizacji środka trwałego juz zamortyzowanego niewydłużenie okresu ekonomicznej użyteczności od momentu dokonanej modernizacji spowoduje, że system nie naliczy amortyzacji od jego zwiększonej wartości)?