Pytanie
Do starosty został złożony wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zakład Energetyczny wskazał jako instalację stacje elektroenergetyczne oraz linie stanowiące układy połączeń między nimi, czyli całą sieć elektroenergetyczną na obszarze powiatu. Według wnioskodawcy, źródłem powstawania odpadów jest eksploatacja instalacji polegająca na utrzymywaniu sieci elektroenergetycznej w sprawności. Odpady będą powstawały wyłącznie w wyniku naprawy czy modernizacji urządzeń elektroenergetycznych włącznie z liniami (kable, akumulatory, baterie, opakowania, złomy, drewno itp.)
Jak należy potraktować taki wniosek, co powinien zrobić Starosta?
Czy sieć elektorenergetyczna stanowi instalację podlegającą obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?