Pytanie
Prowadzę działalność na zasadach ogólnych. Zatrudniałem jednego pracownika, który od dnia 26 listopada 2013 r. nie stawiał się do pracy i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Postanowiłem rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie art. 52 k.p. Lista płac za listopad 2013 r. wraz z należnym ekwiwalentem pieniężnym za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 r. została sporządzona w dniu 29 listopada 2013 r. Wynikające z listy płac wynagrodzenie pozostawiłem do dyspozycji pracownikowi w dniu 29 listopada 2013 r., lecz on nie zgłosił się po wypłatę. Dodam, że wynagrodzenia wypłacałem gotówką osobiście pracownikowi.
Czy prawidłowo postąpiłem uznając, że postawione do dyspozycji wynagrodzenie powoduje odprowadzenie podatku PIT-4 za listopad 2013 r. z terminem płatności do dnia 20 grudnia 2013 r.?