Pytanie
Osoba fizyczna - obywatel Niemiec oraz polski przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gosp. utworzyli spółkę cywilną z siedzibą w Polsce.
Spółka będzie delegować polskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zlecenie przez tą polską spółkę do niemieckich gospodarstw domowych w celu wykonywania pracy polegającej na opiece nad osobami starszymi.
Spółka cywilna zawrze z ww. gospodarstwami domowymi odpowiednie umowy o współpracę. Rekrutacja pracowników będzie odbywać się w Polsce, a praca będzie wykonywana na terenie Niemiec. Przychody spółki od niemieckich nabywców usług będą wpływać na polskie konto bankowe.
Czy obywatel Niemiec będący wspólnikiem sp. cywilnej zamieszkujący w Polsce i posiadający niemieckie obywatelstwo podlega obowiązkowi podatku dochodowego z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej?