Pytanie
Jak czynny podatnik VAT, który prowadzi PKPiR metodą uproszczoną powinien rozliczyć sprzedaż samochodu uszkodzonego w wypadku samochodowym?
Samochód nie posiadał dobrowolnego ubezpieczenia AC oraz nie był w pełni zamortyzowany. Sprzedaż uszkodzonego samochodu została dokonana na kwotę 4000 zł netto wraz z VAT w kwocie 920 zł. Wartość nieumorzona samochodu wynosi 3000 zł. Odszkodowanie z PZU wyniosło 8000 zł (z ubezpieczenia sprawcy wypadku). Naprawa samochodu jest nieuzasadniona.
Czy w tej sytuacji wartość nieumorzona (amortyzacja niezaliczona do kosztów uzyskania w wysokości 3000 zł) nie stanowi kosztów uzyskania przychodu?
Czy przychód z uzyskanego odszkodowania, pomniejszony wartość nieumorzoną, stanowi przychód z działalności gospodarczej?
Czy też przychodem jest cała kwota odszkodowania?