Pytanie
Istniejąca czteroosobowa spółka z o.o. dzieli się na dwie. Udziałowcy w jednej jak i w drugiej spółce z o.o. są ci sami. Obie spółki osiągają przychody z tytułu wynajmu nieruchomości, które są własnością spółek. Następnie z nowopowstałej spółki z o.o. udziały trzech pozostałych wspólników kupuje czwarty wspólnik i powstaje jednoosobowa spółka z o.o. Ponieważ udziałowiec jednoosobowej spółki posiada nieruchomości, które wynajmuje osiągając przychody z wynajmu prywatnego na ryczałcie, chciałby zlikwidować spółkę z o.o., przejąć jej majątek i wynajmować przejęte nieruchomości w ramach ryczałtu.
Czy jest to możliwe?