Pytanie
Podatnik (PKPiR) uzyskał refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. Ze środków tych sfinansował zakup maszyny (50% ceny netto). Z umowy się wywiązał: 2 letnie zatrudnienie pracownika. Czas amortyzacji maszyny to przeszło 7 lat. Aktualnie maszynę tę sprzedał, choć okres jej amortyzacji nie minął.
Czy w tej sytuacji nierozliczona część dotacji-refundacji stanowi przychód podatkowy?
Dla uproszczenia: wartość początkowa maszyny to 20.000 zł, refundacja wyniosła 10.000 zł. Dotychczasowa amortyzacja wyniosła 8400 zł (z czego 4200 zł zaliczono do kosztów uzyskania przychodów).Wartość niezamortyzowana to 11.600 zł. Maszynę sprzedano za 12.000 zł. Przychód z tytułu sprzedaży maszyny do opodatkowania wyniosła: 12.000 zł - 11.600 zł = 400 zł.
Czy część nierozliczonej refundacji tj. 5800 zł stanowi przychód podatkowy?