Pytanie
Spółka z o.o. świadczy zakrojone na szeroką skalę usługi marketingowe i reklamowe. W ramach działalności zawarła umowę na mocy, której zobowiązała się do wypromowania zleceniodawcy i doprowadzenia do zwiększenia wartości sprzedaży. Wykonując tę usługę między innymi odwiedza osoby i firmy, które mogą mieć wpływ na zwiększenie przychodu zleceniodawcy. W związku z tym wizytami przekazuje upominki w postaci słodyczy i alkoholu, które nie są opatrzone logo zleceniodawcy. Zakup tych upominków dokonany jest przez wykonawcę umowy.
Czy możliwe jest w tym przypadku zastosowanie pkt 68a dotyczącego zwolnienia otrzymanych prezentów w związku z promocją i reklamą o wartości nie przekraczającej 200 zł?
Czy w przypadku, gdy przekazane słodycze i alkohol zostaną skonsumowane podczas spotkania stanowić będą przychód osoby uczestniczącej w tym spotkaniu?
Czy przekazane artykuły spożywcze mogą zostać uznane za darowiznę podlegającą przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwolnione z podatku ze względu na kwotę poniżej 200 zł?