Pytanie
Nauczycielka przebywała na zwolnieniach: 26 listopada 2012 r. - 18 lipca 2013 r. - zwolnienia lekarskie, 11 lipca 2013 r. - 27 listopada 2013 r. - podstawowy urlop macierzyński, 28 listopada 2013 r. - 8 stycznia 2014 r. - dodatkowy urlop macierzyński, 9 stycznia 2014 r. - 9 lipca 2014 r. - urlop rodzicielski.
Czy należy się jej urlop wypoczynkowy za rok 2013 i 2014?
Jeżeli tak to w jakim wymiarze?
Kiedy powinna wrócić do pracy?
Podkreślam, że jest to nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w szkole feryjnej.