Pytanie
Nauczycielka kontraktowa z dniem 31 sierpnia 2012 r. rozwiązuje stosunek pracy.
Czy należy jej wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2010 r., do którego nabyła prawo z dniem 1 stycznia 2010 r. podczas przebywania na urlopie macierzyńskim?
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN – przebywanie na urlopie wychowawczym nie jest przyczyną do udzielenia urlopu uzupełniającego, ale w takiej sytuacji kiedy następuje rozwiązanie stosunku pracy czy należy go wypłacić?
Jeśli tak to za ile miesięcy?
Przebieg zatrudnienia nauczycielki: od 1 grudnia 2004 r. do 31 sierpnia 2012 r. w między czasie:
- 16 października 2006 r. – 18 lutego 2007 r. urlop macierzyński,
- 19 lutego 2007 r. – 15 kwietnia 2007 r. urlop wypoczynkowy za 2007 r.,
- 16 kwietnia 2007 r. – 30 czerwca 2008 r. urlop wychowawczy,
- 1 lipca 2008 r. – 31 sierpnia 2008 r. urlop wypoczynkowy,
- 1 września 2008 r. – 13 października 2009 r. urlop wychowawczy,
-14 października 2009 r. – 2 marca 2010 r. urlop macierzyński,
- 3 marca 2010 r. – 31 sierpnia 2012 r. urlop wychowawczy.