Pytanie
Nadleśnictwo przy drodze leśnej buduje parking leśny. Na odcinku drogi przyległym do parkingu zmieniono częściowo nawierzchnię drogi w celu zmiany kąta nachylenia powierzchni drogi w stosunku do parkingu, tak aby wody opadowe nie zalewały parkingu, a mogły spływać w kierunku przeciwnym. Droga leśna jest środkiem trwałym.
Czy nakłady poniesione w związku ze zmianą nawierzchni drogi powinny zwiększyć wartość budowanego parkingu, czy też należy zwiększyć wartość drogi?