Pytanie
Strona pobiera zasiłek rodzinny i dodatki na czworo dzieci (w tym na najstarszą córkę X) w okresie zasiłkowym 2013/2014. W dniu 18 lipca 2014 r. do MOPS został dostarczony akt małżeństwa córki X, zgodnie z którym w dniu 5 lipca 2014 r. zawarła związek małżeński. Świadczenia za lipiec 2014 r. zostały już wypłacone.
Czy w opisanej sytuacji zasiłek rodzinny na córkę X oraz dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie dziecko należy uchylić od 1 lipca 2014 r., czy też od 1 sierpnia 2014 r.?
Czy wypłacone świadczenia na córkę X oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie dziecko są świadczeniami nienależnie pobranymi?
Od jakiego miesiąca córkę X należy usunąć ze składu rodziny i ponownie przeliczyć dochód (bez córki X w składzie rodziny)?