Pytanie
Panuje pogląd, że nie można dysponować czasem pracy niepracownika. Kandydat do pracy zgodził się zrobić badania lekarskie po podpisaniu umowy o pracę.
Czy można zawrzeć umowę z osobą, która nie przyniosła jeszcze zaświadczenia lekarskiego?
Jeśli pracodawca podpiszemy umowę o pracę, a następnie pracownika lekarz nie dopuści do pracy na wyznaczonym stanowisku, jak powinno się dokonać wypowiedzenia umowy dla takiej osoby?
Jeśli nawet będzie to uzasadniło wypowiedzenie, to czy do czasu rozpoczęcia biegu wypowiedzenia oraz za czas wypowiedzenia, pracownik cały czas będzie pozostawał w zatrudnieniu, bez świadczenia pracy? I jeszcze będzie miał prawo urlopu?