Pytanie
Został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór oraz zrzut wody ze stawu. Z operatu wynika, że wykonywany będzie staw, zastawka piętrząca na rzece oraz wlot i wylot do rzeki.
Czy można wydać pozwolenie zgodnie z wnioskiem, czy należy nakazać wnioskodawcy rozszerzyć zakres wniosku?
Czy też można wydać pozwolenie na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych?