Pytanie
Podatnik posiada lokal mieszkalny, który nie może być przekwalifikowany na lokal użytkowy, więc prowadzenie działalności w formie żłobka lub przedszkola jest w nim niemożliwe. Podpisze umowę z wieloma rodzicami (w sumie 6-8 dzieci) i będzie się nimi opiekować w wynajętym budynku mieszkalnym.
Czy można prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na opiece nad dziećmi do lat 3 niestanowiącą prowadzenia żłobka lub przedszkola?
Jeżeli tak, to jaki jest właściwy kod PKD?
Czy na mocy ustawy żłobkowej z 2011 r. niania może opiekować się sześciorgiem dzieci? Czy taka opieka nosi znamiona działalności gospodarczej, czy można ją uznać za działalność pozorną i de facto jest formą prowadzenia żłobka?
Jeśli niania może opiekować się ośmiorgiem dzieci to czy nie spotka się z zarzutem, że prowadzi taką działalność w budynku mieszkalnym niespełniającym wymogów sanitarnych, PPOŻ dotyczących żłobków czy przedszkoli i niebędącym lokalem użytkowym?