Pytanie
Firma realizuje kontrakt na usługi transportowe wykonywane swoimi samochodami przez 2,5 roku. Amortyzacja wynosi 20%, czyli w chwili zakończenia kontraktu zamortyzowane jest 50% wartości samochodów. Po zakończeniu kontraktu samochody przechodzą na własność zamawiającego usługi. Jednak po tym okresie zawarty jest kolejny kontrakt na 2,5 roku na świadczenie tych samych usług tymi samymi samochodami, ale należącymi już do zamawiającego a nie wykonawcy usług.
Czy w związku z tym możemy dalej amortyzować samochody, którymi wykonujemy kolejny kontrakt?
Czy powinnyśmy po zakończeniu pierwszego kontraktu jednorazowo zaksięgować w koszty niezamortyzowaną część, choć już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy wykonywać te usługi przez kolejne 2,5 roku?