Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w postaci sklepu. Rozlicza się na podstawie PKPiR. Na potrzeby działalności wybudowała pomieszczenie gospodarcze, które będzie służyło jako garaż na samochody firmowe oraz skład rzeczy nieużytkowanych już w sklepie, ewentualnie skład opakowań. Koszt budowy takiego pomieszczenia wynosi ponad 3500 zł. Pomieszczenie to jest w miejscu zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą, natomiast sklep znajduje się w innej miejscowości.
Czy koszt budowy takiego pomieszczenia może być kosztem podatkowym w działalności?
Chodzi o odpisy amortyzacyjne, prąd wykorzystywany w tym pomieszczeniu itp.
Jak wyglądałaby sytuacja, jeżeli pomieszczenie byłoby wykorzystywane zarówno na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jak i na cele prywatne?